Recht op kwijtschelding restschuld met NHG

 In

Heeft u geen andere optie dan uw woning te verkopen? Onder bepaalde voorwaarden kan het WEW de restschuld kwijtschelden wanneer het aantoonbaar is dat u uw hypotheeklasten niet meer kunt betalen vanwege:

  • Het beëindigen van uw relatie.
  • Werkloos raken buiten jouw schuld om.
  • Arbeidsongeschikt raken.
  • Het overlijden van uw partner.

U heeft géén recht op kwijtschelding van uw restschuld als u:

  • Wilt verhuizen omdat uw woonwensen zijn veranderd;
  • Uw hypotheeklasten niet meer kunt betalen omdat u andere leningen heeft afgesloten;
  • Op staande voet ontslagen bent.

Maatwerk-Hypotheek kan u helpen om te bepalen of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. Bij de uiteindelijke verkoop van uw woning moet u aantonen dat u er alles aan hebt gedaan om de restschuld zo laag mogelijk te houden. Ook moet u uw woning in goede staat hebben gehouden en voor een zo hoog mogelijke prijs proberen te verkopen. Bij de verkoop dient uw hypotheekverstrekker een ‘verliesdeclaratie’ in, waarna het WEW beoordeelt of u recht hebt op kwijtschelding.

Recent Posts