Rente over het bouwdepot

 In

De geldverstrekker zal u over het algemeen een rente vergoeden over het bedrag in het bouwdepot, die gelijk is aan de hypotheekrente die u betaalt. In een aantal gevallen zal de hypotheekverstrekker u 1% minder rente vergoeden dan het tarief dat u aan de andere kant aan hypotheekrente betaalt. De bedragen die u vanuit het bouwdepot betaalt kunt u aftrekken van uw inkomen, waardoor u een belastingvoordeel geniet. Het is hiervoor van belang dat u kunt aantonen dat de kosten gemaakt zijn voor de aankoop van een woning, of de verbetering hiervan. Zorg ervoor dat u de kosten die u maakt in ieder geval binnen 2 jaar na dato aftrekt van uw belastbare inkomen. Doet u dat niet, dan is het niet langer mogelijk om in aanmerking te komen voor de belastingaftrek.

Recent Posts